Content’ment is goed in het onderhouden van teams en groepen.

We investeren daarin door ons te richten op het versterken van de mensen die er deel van uitmaken.

Onze persoonlijke en creatieve aanpak staat daar mee voor in.

Inhoud en ontspanning zijn twee basisingrediënten van ons aanbod.

U kiest zelf voor de verhouding van die twee.

Klik op verschillende plaatsen op onderstaande balk om daar vijf voorbeelden van te vinden.

<<< Amusement

Introductiefilmpjes Content'Ment

(Surf je met Google Chrome? Rechts klikken en afspelen)

Intro met ludieke inleiding.

Intro zonder ludieke inleiding.

Aanbod

onderbouwd

voldoening

voor/na traject

goesting

op maat of à la carte

Elk aanbod kan geboekt worden met collega's, vrienden, familie of ...

à la carte

onderbouwd

voldoening

voor/na traject

goesting

op maat of à la carte

REPRESENT CONTENT

Een interactieve stadsexplo met vijf uitdagende teamopdrachten in een mooi decor.

Geen fanfare van honger en dorst :).


In Antwerpen, Brussel of Gent, met of zonder eten achteraf.

Het aantal deelnemers is vrij te kiezen.

Duur:

Een namiddag of avond

STUKKEN VAN MENSEN

Een teamdag waar de stukjes in mekaar vallen,

met collega’s buiten het bekende kader, op een locatie naar keuze.

Afwisselend, met de glimlach en voor elk wat wils.

Via een laagdrempelig maar dynamisch spelconcept leer je andere en soms onverwachte talenten van collega's kennen.

Duur:

Een dag.

OMTRENT CONTENT

Mensen met een missie.

Een avontuurlijk meerdaags teamconcept dat natuur, goed gezelschap en fundraising combineert.

GOOD TIMES.


Een dubbelslag: een bijzondere teamervaring én een breder zicht op het functioneren van je groep.

Een groep mensen doet samen afwisselende activiteiten waarmee ze een bepaald bedrag kunnen verzamelen.

Op het einde bepaalt één van die mensen naar welk goed doel dat bedrag gaat.

De opdrachten zijn telkens zo opgebouwd dat groepsdynamische insteek nooit ver weg is.

Aantal deelnemers: bepalen we in overleg.

Duur:

Eén, twee, drie of vier dagen.

ELEMENT CONTENT

Denk "escape room" meets "csi".

Het team moet eerst een situatie begrijpen en vervolgens het bijhorende probleem oplossen.

U bent samen het onderzoeksteam dat dit tot een goed einde probeert te brengen.

Samenwerking, vertrouwen en durven denken zijn sleutels tot succes…

Aantal deelnemers: 4-60

Duur:

Een avond.

CEMENT CONTENT

Een amusant en afwisselend teamaanbod + lekker eten en drinken + mogelijkheid tot nakaarten =

Een avond “bonden” met de collega’s.

Een driedelig samenwerkingspakket dat uitgevoerd wordt voor, tijdens en na het eten. Op vaste momenten, zodat u rustig kunt tafelen.

In de thuisbasis van Content'ment is alles voorzien om u een prima avond te bezorgen.

U zit op één locatie waardoor u dus niet meer moet denken over timing, verplaatsing en het vervolg van uw avond.

Aantal deelnemers: 4-60.

Duur:

Een avond.

Op Maat

onderbouwd

voldoening

voor/na traject

goesting

op maat of à la carte

URGENT CONTENT

Procesbegeleiding bij conflicten op de werkvloer of ander zand in het radarwerk.

"Een hoofd is rond opdat gedachten kunnen keren"

Themawoorden

Herstelgericht

transparant

verschil als kans

bespreekbaar maken


Zit u met een situatie die om een andere manier van kijken vraagt, dan kan u gerust contact opnemen. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

EVIDENT CONTENT

Workshops rond verschillende thema’s (zie onder) van een kwart, halve of hele dag. Kant en klaar en gekruid naar uw wens. Wilt u zelf een thema op de agenda zetten, aarzel niet om ons te contacteren.

"Een milde blik ziet scherper"

Themawoorden

Leren

enthousiasmerend

actief

concreet

INHERENT CONTENT

Vormgeving en/of begeleiding van:

Teamdag / avond

Meerdaagse teammomenten

"Iedereen ziet (er) beter (uit) als een team boven zichzelf uitstijgt"

Themawoorden

Verbinden

versterken

aanboren van potentieel

bevragen verwachtingen

gedeelde ervaring

betrokkenheid

get out of that comfortzone!

Ik denk graag met u mee na over het uitwerken van een teammoment.

Neem gerust contact op. Gegevens vindt u op de contactpagina.

Workshops

COACHING IS NOT A CRIME

Deze workshop geeft inzicht in de basisprincipes van coaching, bewustwording van het effect van inzetserkenning en een aanzet voor het in de praktijk brengen van motiverende gespreksvoering. Interactief uiteraard.

Leren eindigt niet bij het afleveren van een eindproduct.

Leren is ook evalueren en reflecteren onderweg. Een coach stimuleert om te reflecteren.

Daar komen zeker valkuilen bij kijken en die proberen we te leren herkennen.

BREINTREIN

Via de breintrein-methodiek bekijken we tien relevante aspecten(wagons) van een ontwikkelend adolescenten-brein.

Inzicht daarin geeft het werken met jongeren een steviger fundament.

Verschillende werkvormen leggen voor elk onderwerp de link met het werkveld.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. relationele, sociaal- emotionele, cognitieve en morele ontwikkeling. Ook identiteitsvorming en de fixed / growth mindset worden bekeken.

VOLDOENING "Grote verhalen in een kleine wereld"

Beter begrijpen wat voldoening is, waar het vandaan komt en concrete tips rond toepassen binnen werkveld en daarbuiten.

Daar komt het in het kort op neer.

Via reflectie over voldoening en het eigen functioneren daarin proberen we tot concrete actie komen.

Er is daarvoor geen vast recept want dit thema is erg persoonsgebonden en dat maakt het verhaal boeiend.

WEERSTAND

Er zijn op het eerste zicht verschillende definities:

In de elektronica is het een slecht geleidend onderdeel van een lichaam of elektrische kring dat de spanning vermindert of de stroomsterkte begrenst. In de biologie is het het vermogen van het lichaam zich te verzetten tegen infectie of spanning , in de psychologie een persoonlijkheidskenmerk gekarakteriseerd door een afkeer voor bijvoorbeeld bevelen, groepsdruk, enz. en in de psychoanalyse een onbewust verzet tegen het bewustmaken van verdrongen strevingen.

Weerstand wordt dus algemeen gezien als belemmering, storing.

Maar vooral: weerstand duidt op grenzen en is een manier om de interactie tussen individu en omgeving te organiseren, om te beschermen tegen te bedreigende invloeden van buitenaf, of te beschermen tegen het tonen van kwetsbaarheid van binnenuit.

Het is goed om weerstand te uiten, het is een kracht en verdient aandacht.

Dat is de essentie van een workshop “Weerstand” die daar wat inzichten in wilt verschaffen.

FEEDBACK

Letterlijk betekent het ‘terugkoppelen’. Je geeft een boodschap aan iemand die aangeeft hoe haar / zijn gedrag wordt waargenomen.

Maar net zoals in de muziek kan feedback (het piepen van de boxen) soms heel vervelend klinken.

Toch kan mits een juiste aanpak feedback veel beter aankomen, zonder aan inhoud te moeten inboeten. Daarover gaat deze workshop.

Als je feedback op een goede manier geeft dan zorg je voor duidelijkheid in de samenwerking en schep je een sfeer waarin er open met elkaar gesproken kan worden.

VERANDERING

Veranderen is wellicht het moeilijkste wat er is, voor een mens op zich, maar evengoed voor een groep.

In deze workshop komt u o.a. te weten wat klassieke valkuilen zijn, wat uw voorkeurspositie is binnen een verandering en wat u daarover kan leren van een hoop pinguïns.

Voor veranderingsprocessen in een organisatie is inzicht in deze materie bruikbaar en herkenbaar.

GROEPSDYNAMICA

Elke groep mensen die samen iets onderneemt maakt een proces door. Dit proces begint met de eerste ontmoeting, verloopt in verschillende fasen en eindigt met het afscheid.

Naar dit proces kan je vanuit verschillende hoeken kijken.

In deze workshop houden we ons bezig met op een actieve manier een zicht te krijgen op de verschillende fasen die een groep doorloopt. Dat zicht zorgt ervoor dat je fases herkent en er op kan inspelen.

VERGADERCULTUUR

Als een vergadering eerder saai is dan interessant en u eerder afdwaalt in gedachten, dan die gedachten erbij te houden, dan is deze workshop misschien wel de vonk die jullie nodig hebben.

Via een korte maar intensieve kennismaking met ijsbrekers, opwarmers en frisse vergadertechnieken doet u een hoop inspiratie op.

DYNAMUZIEK

Muziek kan dingen in gang zetten. Een workshop die buiten de lijntjes durft te kleuren.

En meer vertellen we daar niet over.

Maar we beloven wel dat het goed wordt.

...

Als u zelf een thema hebt waarover u graag een workshop zou doen, is dit uiteraard altijd bespreekbaar.

Neem gerust contact op. Gegevens vindt u op de contactpagina

Een missie

Content'ment is een organisatie die inzet op het onderhouden van teams om zo de voldoening van mensen in hun job (en hopelijk daardoor erbuiten ook) te vergroten.

Binnen ons aanbod gaan inhoud en amusement door dezelfde deur.

Wij zien teams als een systeem. We hebben aandacht voor de persoonlijke achtergrond van mensen en de complexe context van een veeleisende samenleving.

We geloven dat het versterken van mensen zowel het individu als het team als de samenleving ten goede komt.

Veerkracht, evenwicht en verbondenheid zijn voor ons belangrijke waarden.

We zijn er van overtuigd dat inhoud en engagement hun plaats hebben binnen "teambuilding".

We zijn er evenzeer van overtuigd dat bijleren en amusement hand in hand kunnen gaan.

Wij willen een gewaardeerde partner worden voor al wie de ambitie heeft om de voldoening van mensen wind in de rug te geven.

Een visie

We zien mensen als deel van een geheel.

Al staat het geheel (de groep, het team,...) meestal op een solide basis, soms is er nood aan een vonk, of vuur, of gewoon maar even vooruit- of terugkijken.

De tijd verandert de dingen.

Wij zetten in op wat werkt.

Veerkracht begrijpen we als de kunst om elegant om te gaan met veranderingen.

Evenwicht is het zoeken naar de manier waarop ieder zijn plaats vindt in het systeem.

Content'ment onderhoudt het systeem met een aanbod waarbij amusement en engagement hand in hand gaan.

We zorgen voor kussens tussen de delen van een systeem, zo zit het comfortabeler en kan een schok(je) beter opgevangen worden.

Op die manier willen we betrokkenheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en zin voor initiatief ruimte geven om te groeien.

Waarden die binnen elke organisatie belangrijk zouden moeten zijn en die een samenleving nodig heeft.

Jan Masereel is de drijvende kracht achter Content’ment.

Over Content'Ment

Content'ment ontstond in januari 2015.


Het is een logisch vervolg van mijn studie, werk- en vrijwilligerstraject. (Licentiaat/

Master Psychologie, aggregaat, 10 jaar onderwijs, twintig jaar engagement bij de scouts en

een stevige staat van dienst binnen het begeleiden van cursussen en opleidingen in het

Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap.)

Het geven van die cursussen met een klemtoon op groepsdynamica en het volgen van een

heel aantal bijscholingen rond o.a. weerstand, herstelgericht groepsoverleg, inspiratie,

weerbaarheid etc. wakkerden het vuur van werken met groepen aan.

Veel goesting om iets te doen rond de voldoening van mensen gaven in de zomer van 2014

het idee zuurstof. Een aantal voorbereidende maanden en veel gesprekken met mensen

binnen en buiten de sector later was Content'ment een feit.

Ik word zeer content van...

De weg vinden als ge geen kaart bij hebt, ne grote met stoofvleessaus en mayonaise, thuis aankomen met de fiets als het liedje juist gedaan is, een stad op zondag, “De ontdekking van de hemel” , ’t Schoon Vooruitzicht, gapende baby’s, Johan Petit op volle toeren, de winning goal in de laatste minuut, de Venue 219 op maandag, oude foto’s van de scouts, Eddy Wally en de tabel van middelzjef, “Koning van Katoren”, poeiersneeuw, concerten bij valavond, de eerste zon op m’n kop, naar mijn vrouw kijken (vaak toch, nee meestal, enfin bijna altijd!), het Pantheon, de mop van den indiaan, onverwachte ontmoetingen, spontane barbecue’s, vrienden in de buurt, verse lakens, lamsbout bij de Karim, een vondst op de rommelmarkt, Pearl Jam, twintig euro vinden in een broek, een treinconducteur die op u wacht als ge komt aangelopen, iets terugvinden wat je niet kwijt was, minder dan vijf minuten moeten wachten bij het liften, orka’s, eten bij ”In de Wulf”, Ben Harper, Ringland, koken voor veel volk

Ik kan me druk maken over...

deuren die op slot zijn, apathie, een mislukte opname op de digicorder, traag internet, betalen voor een wc, het begin van een rolleke plakband niet vinden, voetbalcommentaar van Tom Soetaers, dj’s die maar een halve minuut van een nummer spelen, achterklap, tourist traps, mensen die geen teken doen van merci in het verkeer, het feit dat ik mij er druk in maak

Anderen over Jan

Contact

Bij concrete interesse kom ik graag één en ander uitleggen en een eventuele samenwerking bespreken.

Telefonisch kunnen er natuurlijk ook zaken afgetoetst worden.


Jan Masereel


Vooruitzichtstraat 18

2140 Borgerhout


info@content-ment.be

0485.300.006


We horen graag van u.